Czytanie Golgoty Picnic w Teatrze Dramatycznym w Wałbrzychu

X