Ultimate magazine theme for WordPress.

Letnie wydarzenia Teatru Nowego w Krakowie

LATO W TEATRZE NOWYM / SUMMER SEASON IN TEATR NOWY

REPERTUAR LIPIEC/SIERPIEŃ / LIST OF SHOWS FOR JULY/AUGUST

WSZYSTKIE SPEKTAKLE W TŁUMACZENIU NA JĘZYK ANGIELSKI  / ALL SHOWS ARE SUBTITLED IN ENGLISH

REPERTUAR / LIST OF SHOWS

LIPIEC /JULY

01 sb 20:00 PIEKłO KOBIET / WOMEN’S HELL

02 nd 20:00 PIEKŁO KOBIET / WOMEN’S HELL

08 sb 20:00 NIECIERPLIWA MIŁOŚĆ (spektakl w języku włoskim) / IMPATIENT LOVE (performance in Italian)

09 nd 20:00 NIECIERPLIWA MIŁOŚĆ (spektakl w języku włoskim) / IMPATIENT LOVE (performance in Italian)

14 pt 20:00 NIEBEZPIECZEŃSTWA ONANIZMU /THE DANGERS OF ONANISM

15 sb 20:00 NIEBEZPIECZEŃSTWA ONANIZMU / THE DANGERS OF ONANISM

21 pt 20:00 MACABRA DOLOROSA

22 sb 20:00 MACABRA DOLOROSA

28 pt 20:00 SAMOBÓJCA / THE SUICIDE

30 nd 20:00 WYSOCKI. POWRÓT DO ZSRR / WYSOCKI. THE RETURN TO THE SOVIET UNION

SIERPIEŃ / AUGUST

04 pt 20:00 LUBIEWO / LOVETOWN

05 sb 20:00 LUBIEWO /LOVETOWN

11 pt 20:00 GRIGA

12 sb 20:00 GRIGA

PIEKŁO KOBIET / WOMEN’S HELL

Realizatorzy/Performed by: Paweł Szarek, Martyna Krzysztofik, Katarzyna Chlebny, Magdalena Żak

Piekło kobiet” to zbiór artykułów Tadeusza Boya-Żeleńskiego, poświęconych tematyce kobiet oraz o problemie przerywania ciąż. Teksty powstałe w dwudziestoleciu międzywojennym nie straciły na swej aktualności i dziś wciąż mogą stanowić bardzo ważny głos w dyskusji o prawach kobiet do aborcji i decydowania o własnym ciele. Ten mroczny spektakl stał się niebagatelnym wydarzeniem w Krakowie i został nominowany do kilku prestiżowych nagród.

„Women’s Hell” is a collection of articles by Tadeusz Boy-Żeleński on the topic of women and the issue of pregnancy termination. The texts written during the interwar years have lost nothing of their relevance and still today can be taken as an important voice in the debate over women’s right to abortion and the right to control her own body. This dark performance was a remarkable event in Cracow and was nominated for a number of prestigious awards.

NIECIERPLIWA MIŁOŚĆ (spektakl w języku włoskim) / IMPATIENT LOVE (performance in Italian)

Mistyczna droga prowadząca do Ukochanej, która nie zna ani wytchnienia ani odpoczynku.

Miłość ta jest niecierpliwa, bezgraniczna i uparta. Całkowicie otwarta, kompletnie nieskończona.

To jest pochopność. To jest błysk intuicji. Spektakl włoskiego Teatru.

The mystical road to the Beloved, which knows no rest nor respite.

Such love is impatient, limitless and stubborn. Thoroughly open, totally infinite.

It’s hastiness. It’s a spark of intuition. Performance by a theatre group from Italy.

MACABRA DOLOROSA

Realizatorzy/Performed by : Paweł Szarek, Paweł Harańczyk, Łukasz Marek, Katarzyna Chlebny.

Muzyczny spektakl oparty na motywach historii z Medei, listach Magdy Goebbels oraz materiałach dotyczących spraw słynnych dzieciobójczyń. W spektaklu usłyszeć będzie można piosenki Nicka Cave’a, The Tiger Lillies, Marilyn Manson. Ten mroczny spektakl zapraszany na liczne festiwale otrzymał  Markę Radia Kraków za najlepszy spektakl 2015 roku.

A musical performance based on themes from the history of Medea, the letters of  Magda Goebbels and the case studies of famous female child killers. The show includes songs by Nick Cave, The Tiger Lillies, Marilyn Manson. This dark performance was featured by a number of theatre festivals and received the Brand of Radio Cracow award for best theatre performance in 2015.

NIEBEZPIECZEŃSTWA ONANIZMU / THE DANGERS OF ONANISM

Realizatorzy/Performed by: Piotr Sieklucki,  Janusz Marchwiński, Paweł Harańczyk, Hubert Bronicki, Tomasz Adamski, Mikołaj Prynkiewicz

Komedia wg przerażającego przewodnika życia w cnocie „Niebezpieczeństwa onanizmu” Jacques’a-Louisa Doussina-Dubreuila i  Markiza de Sade.  Spektakl opowiada o zgubnych skutkach nałogu, który od niepamiętnych czasów wyniszcza nasze społeczeństwa.

A comedy based on the terrifying guide to virtuous life „The Dangers of Onanism” by Jacques-Louis Doussin-Dubreuil and Marquis de Sade. The play discusses the fatal consequences of the addiction, which has been devastating our societies since time immemorial.

LUBIEWO / LOVETOWN

Realizatorzy / Performed by: Piotr Sieklucki, Janusz Marchwiński, Paweł Sanakiewicz.

Adaptacja głośniej powieści Michała Witkowskiego „Lubiewo” na trójkę aktorów i wspaniały głos Krystyny Czubówny. Starzejący się homoseksualiści: Patrycja i Lukrecja  toczą swe opowieści o Polsce okresu PRL, o polowaniu na heteroseksualnych mężczyzn, o AIDS, które zbierało pierwsze żniwo wśród ich przyjaciół, kiedy wolna Polska otworzyła swe granice. Spektakl wielokrotnie nagradzany w 2012 roku otrzymał Grand Prix za Najważniejszą Polską Prapremierę.

Adapted from the notorious novel „Lovetown” by Michał Witkowski, it features three actors and the great voice of Krystyna Czubówna. A pair of aging homosexual men: Patricia and Lucretia weave their stories of communist-era Poland about the hunt for heterosexual men, about AIDS, which took its first toll on their friends, when the newly-liberated Poland opened its borders. The performance earned numerous awards and in 2012 received the Grand Prix for the Most Significant Polish Premiere.

SAMOBÓJCA / THE SUICIDE

Realizatorzy / Performed by:  Edward Linde-Lubaszenko, Tomasz Schimscheiner, Urszula Kiebzak, Marta Saciuk, Martyna Krzysztofik, Piotr Sieklucki, Maciej Ferlak.

Związek Radziecki. Późne lata 20-te. Wszechobecna bieda. Pozbawiony pracy i jakichkolwiek życiowych podniet Siemion Siemionowicz Podsiekalnikow zaczyna głośno rozmyślać o samobójstwie. Początkowy strach, jaki ta deklaracja budzi w jego najbliższym otoczeniu, sprawia z czasem że Sienia staje się komicznym bohaterem masowej wyobraźni a coraz więcej osób z jego otoczenia w jego bohaterskiej, niezwykle zabawnej  samobójczej śmierci widzi szansę własnego awansu społecznego i politycznego.

We’re taken back to the Soviet Union of the late 20s, seeped in all-pervasive poverty. Unemployed and deprived of any joys of life, Siemion Siemonowicz Podsiekalnikow starts loudly considering his suicide. The initial terror which this declaration evokes in his closest community soon turns Sienia into a comedic hero of the mass imagination and more and more people from his surroundings start to perceive his heroic and remarkably amusing suicide as a chance for their own social and political advancement.

WYSOCKI. POWRÓT DO ZSRR / WYSOCKI. THE RETURN TO THE SOVIET UNION

Realizatorzy/ Performed by: Edward Linde- Lubaszenko, Piotr Sieklucki, Paweł Harańczyk.

Muzyczny spektakl oparty na utworach Włodzimierza Wysockiego, to  wstrząsająca i tragiczna  historia jednej z największych postaci rosyjskiego życia lat 60 i 70. Mniej znane ballady Wysockiego płyną ze sceny i ścielą się gdzieś miedzy rzędami foteli.  Historia ojca i syna toczy się w oparach alkoholu, przy dźwiękach kolejnych flaszek wyciąganych ze skrzynki i krążących wśród widzów. Spektakl wielokrotnie nagradzany za aktorskie kreacje.

This musical performance based on the works of Włodzimierz Wysocki is a shocking and tragic story of one of the greatest characters of ’60s and ’70s Russia. Wysocki’s lesser known ballads flow from the stage and nestle somewhere among the rows of seats. The story of a father and a son develops in mists of alcohol accompanied by the sounds of ever more bottles produced from a crate and passed among the theatre audience. The show received numerous awards for the actors’ performances.

GRIGA

Realizatorzy / Performed by: Aneta Wirzinkiewicz, Piotr Sieklucki, Dominik Nowak.

Wielokrotnie nagradzana komedia wg opowiadań Czechowa.  Alkohol leje się strumieniami, a każdy wypity kieliszek rozwiązuje języki i – jak to u wschodnich sąsiadów bywa – otwiera dusze. W zapadłej wsi gdzieś w Rosji, w rozlatującej się chałupie, w której jeszcze tylko wódki i śledzi w occie jest pod dostatkiem, na urodzinach u Grigi spotyka się troje przyjaciół z czasów studiów.

A comedy based on the short stories of Chekhov, which earned multiple awards. Alcohol flows in streams and each downed shot loosens tongues and – as in the case of our eastern neighbours –  opens souls. In a godforsaken village somewhere in Russia, in a ramshackle hut, which is abundant only in vodka and pickled herring, Griga’s birthday celebration gathers three of his collage friends.

Bilety 35zł / Tickets 35zł

Wszystkie spektakle tłumaczone na język angielski / All shows are subtitled in English

Rezerwacje /Reservations: biuro@teatrnowy.com.pl

On-line: www.ekobilet.pl; www.ewejsciowki.pl

Kasa czynna od poniedziałku do piątku od 10:00 do 16:00 / Ticket office is open Monday to Friday from 10.00am – 4.00 pm.

TEATR NOWY UL. KRAKOWSKA 41, KRAKÓW

WWW.TEATRNOWY.COM.PL

plakat_pieklo_kobiet

Lato w Teatrze Nowym

fot.ma. prasowe

 

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.