23 Styczeń, 2017

  • Instagram
poprodziad
  • Relacja: Łąki Łan w Wałbrzychu

    Jeśli ktoś miał wątpliwości do kogo należał miniony piątek w Wałbrzychu, już wyjaśniam – do Łąki Łan. Ene ...

    Jeśli ktoś miał wątpliwości do kogo należał miniony piątek w Wałbrzychu, już wyjaśniam – do Łąki Łan. Energia jaka otacza nas na ich koncertach jest wręcz nie do opisania, ale po kolei… W piątkowy wie ...

    Czytaj więcej