Select Page

Tag: prawa autorskie

Cover a prawa autorskie

         W świetle prawa cover jest utworem, działalnością zaliczaną do przejawów twórczości człowieka, przy czym jest również utworem zależnym. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie wskazuje definicji coveru. Można ją jednak wyprowadzić z art. 2 wspomnianej ustawy . Cover jest to zatem nowa aranżacja i interpretacja istniejącego już wcześniej utworu muzycznego, wykonywana przez wokalistę/zespół, który nie jest jego prawdziwym autorem. Aby wykonywać dany utwór na żywo należy posiadać do niego odpowiednie uprawnienia: zgodę od kompozytora (prawo do wykorzystania muzyki) oraz zgodę od autora tekstu piosenki (prawo do wykonywania słów utworu). Zgoda ta, dla pewności powinna zostać zawarta...

Read More

Co jest przedmiotem prawa autorskiego ?

Zanim odpowiemy sobie na najważniejsze pytanie, co jest przedmiotem prawa autorskiego, wspomnieć należy o akcie prawnym (poza Konstytucją- jako naczelnym aktem prawnym w RP), który reguluje prawa autorskie. Ochronę tych praw zapewnia bowiem ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie ze wspomnianą ustawą, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór) . Przedmiotem prawa autorskiego jest zatem utwór. Jest to niematerialne dobro prawne, które powinno być odróżniane od przedmiotu materialnego (materialnego nośnika), na którym zazwyczaj jest ono...

Read More

november, 2017

18nov(nov 18)19:00(nov 18)19:00PAWEŁ DOMAGAŁA 18.11 Białystok – Sala Koncertowa na Podleśnej

21nov(nov 21)19:00(nov 21)19:00PAWEŁ DOMAGAŁA 21.11 Gdańsk – Stary Maneż

22nov(nov 22)19:00(nov 22)19:00PAWEŁ DOMAGAŁA - 22.11 Toruń – CKK Jordanki

26nov(nov 26)19:00(nov 26)19:00PAWEŁ DOMAGAŁA - 26.11 Cieszyn – Teatr im. A. Mickiewicza

27nov(nov 27)19:00(nov 27)19:00PAWEŁ DOMAGAŁA - 27.11 Częstochowa – Filharmonia Częstochowska

X