Select Page

Tag: przedmiot prawa

Co jest przedmiotem prawa autorskiego ?

Zanim odpowiemy sobie na najważniejsze pytanie, co jest przedmiotem prawa autorskiego, wspomnieć należy o akcie prawnym (poza Konstytucją- jako naczelnym aktem prawnym w RP), który reguluje prawa autorskie. Ochronę tych praw zapewnia bowiem ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zgodnie ze wspomnianą ustawą, przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór) . Przedmiotem prawa autorskiego jest zatem utwór. Jest to niematerialne dobro prawne, które powinno być odróżniane od przedmiotu materialnego (materialnego nośnika), na którym zazwyczaj jest ono...

Read More