TEATR DRAMATYCZNY IM. J. SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU  BETLEJEM POLSKIE  Inspirowane „Betlejem polskim” Lucjana Rydla

TEATR DRAMATYCZNY IM. J. SZANIAWSKIEGO W WAŁBRZYCHU BETLEJEM POLSKIE Inspirowane „Betlejem polskim” Lucjana Rydla

Spektakl uznany za jedno z najważniejszych wydarzeń artystycznych 2013 roku w Polsce!

Lucjan Rydel, autor wysta­wionego po raz pierwszy w 1905 roku „Betlejem polskiego”, kazał Jezusowi narodzić się w Polsce. Betlejemską szopkę, koniecznie z widokiem na Wawel, postawił w Krakowie. Rydlowska idea prze­czy­tania biblijnej opowieści o naro­dzinach Zbawiciela przez „Polskę tu i teraz” stała się punktem wyjścia dla spek­taklu Wojciecha Farugi. Co by się stało, gdyby niepo­kalane poczęcie wyda­rzyło się dziś? Czy możliwy jest cud? Jak zare­ago­wa­li­byśmy, gdyby się wydarzył? Kim może być dzisiejsza Maria? Czy będzie to cud ogól­no­na­rodowy, czy raczej cykl doświadczeń indy­wi­du­alnych? Akcja z Krakowa przenosi się do małej miej­sco­wości, o której wszyscy zapo­mnieli. To miejsce po kata­strofie – nie wiemy, czy przeszła tędy klęska żywiołowa, czy może tylko zamknięcie jedynej fabryki. Miejscowość powoli umiera, a jej miesz­kańcy, pozba­wieni środków do życia, pracy i chęci robienia czego­kolwiek zbierają się w świe­tlicy. Czekają, aż coś się wydarzy…

tekst, reżyseria: Wojciech Faruga

w spektaklu wykorzystano frag­menty filmu „Cuda Polskie” w reż. Piotra Domarańczyka

BETLEJEM POLSKIE nagrodzone na 19. Ogólnopolskim Konkursie na Wystawienie Polskiej Sztuki Współczesnej  Wyróżnieniem Zespołowym dla Realizatorów.

12 grudnia  / godz. 19.00 / Duża Scena

13 grudnia / godz. 17.00 /Duża Scena
R E Z E R W A C J A  B I L E T Ó W:

tel. 74 64 88 301-03; http://bilety.teatr.walbrzych.pl/

Baner w newsie 851×315
Baner w newsie 851×315

O Autorze

Fotograf i meloman, fanatyk nietuzinkowych brzmień, poszukiwacz oryginalnych rozwiązań, zawsze chadzający własnymi ścieżkami. Z bardziej poważnych tematów - stypendysta Prezydenta Miasta Wałbrzycha w dziedzinie artystycznej w roku 2015, z zamiłowania dziennikarz muzyczny i zaciekły krytyk, a w dodatku zodiakalny wodnik :)

Ostatnio dodane: