Ultimate magazine theme for WordPress.

Wystawa Ekspedycja ‘88

0

Wystawa Ekspedycja ‘88 jest działaniem pilotażowym – procesem budowania spójnej edukacyjnej, etnograficznej i dostępnej powszechnie kolekcji artefaktów z II p. XX wieku w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie. Kluczem do tworzenia zaprezentowanej kolekcji był rok 1988, ostatni przed polską transformacją, ostatni, w którym, mimo okrągłej 70. rocznicy, nie obchodzono odzyskania niepodległości w 1918 r., i jednocześnie przypadała nań 100 rocznica założenia Państwowego Muzeum Etnograficznego w Warszawie.

Zebrane obiekty reprezentujące różne aspekty codzienności końca lat 80. XX w. udostepnione są w pełni gościom Muzeum, także dla osób o specjalnych potrzebach w formie audiosekrypcji i filmów migowych. Można używać ich, zgodnie z przeznaczeniem, zestawione razem, tworza rodzaj „laboratorium“, dzięki któremu możmy odbyć swoistą podróż do roku 1988 – zderzając ówczesną codzienność, nie tak przecież odległą, z czasami nam współczesnymi. Uruchamiamy wspomnienia, skojarzenia oraz empatię, zdolność współodczuwania z drugim człowiekiem, otwierając się na inne doświadczenie i odmienną perspektywę widzenia.

Ekspedycja ‘88  daje możliwość bezpośredniego, wręcz dotykowego kontaktu z kolekcją unikalnych artefaktów oraz zastanowienia, jaką rolę w naszym życiu pełnią przedmioty, jak zmienia się nasze nastawienie do nich, oraz co dzieje się w momencie, kiedy przestają być nam już potrzebne lub jak potrzeba posiadania przeradza się w potrzebę kolekcjonowania i jaka między nimi jest różnica. Prezentowane obiekty stanowią inspirację do szerszych rozważań o różnych obszarach  kultury i dziedzictwa.

W  podróż do świata przedmiotów z Ekspedycją ‘88 zapraszamy zarówno najmłodszych odbiorców, by mogli osobiście przekonać się, co stanowiło codzienność ich rodziców, ale także co ich fascynowało, interesowało. Dla dorosłych i całych rodzin, będzie to, mamy nadzieję, wyjątkowa możliwość wymiany doświadczeń i wzajemnego zainteresowania sobą.

Wystawie towarzyszą materiały edukacyjne do samodzielnego zwiedzania.

Wydarzenia towarzyszące:

10 stycznia, godz. 18:00 – prezentacja wystawy, koncert x us live act
17 stycznia, godz. 14:00 – akcja perfomatywna na warszawskiej Patelni
20 stycznia, godz. 14:00 – Odkrywcy. Ekspedycja’88. Nowy cykl spotkań w Muzeum dla Dzieci
20 stycznia, godz. 17:00 – spotkanie wokół książki Aleksandry Boćkowskiej „Księżyc z Pewexu. O luksusie w PRL“
3 lutego, godz. 17:00 – „Duchologia polska“: spotkanie z Olgą Drendą.

W każdy weekend na zwiedzających czeka na wystawie animator.

Wystawa Ekspedycja ‘88  jest efektem projektu „E-Kolekcja“ (Etnograficzna, edukacyjna kolekcja) realizowanego w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie w latach 2017-18 w ramach programu „Kultura ludowa i tradycyjna“ dofinansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Projekt w roku 2017 obejmował badania publiczności w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie, seminarium dla środowiska edukacji muzealnej „Ożywić przedmiot“, konsultacje z ekspertami oraz badanie kolekcji edukacyjnych w muzeach w Polsce i zagranicą. Efektem działań podejmowanych w roku 2018 będzie wystawa w Muzeum dla Dzieci w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie.