Ultimate magazine theme for WordPress.

XXX Dni Fotografii / Świdnica 15-17.09.17

 Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza w dniach 15-17 września 2017 r. na XXX Dni Fotografii. Poniżej można znaleźć szczegółowy harmonogram tego wydarzenia.


XXX DNI FOTOGRAFII Świdnica 2017

ANDRZEJ TYSZKO „Twarze muzyki 1982-2015”

Andrzej Tyszko swoje pierwsze projekty artystyczne realizował na początku lat 70-tych będąc współzałożycielem Grupy Twórczej „Zwyczajna 44”. Owocem pracy tej czteroosobowej grupy było pięć socrealistycznych wystaw stanowiących odzwierciedlenie otaczającej twórców socjalistycznej rzeczywistości. W swoich pracach sprzeciwiali się oni bezdusznej szarości życia, w której przyszło im dojrzewać. Drugim obszarem zainteresowań Grupy był akt. Powstały cztery interesujące wystawy dotyczące tego tematu, w których widoczna była z jednej strony fascynacja twórców otwartą i bezpretensjonalną nagością, a z drugiej poszukiwanie indywidualnej interpretacji tego ponadczasowego tematu. W latach 1974 – 80 powstało łącznie dziewięć wystaw, które były eksponowane w ponad 30 miastach Polski. Profesjonalną działalność Andrzej rozpoczął na początku lat 80-tych. Do roku1987 stworzył ponad 60 okładek płyt i wielu plakatów dla najwybitniejszych muzyków sceny polskiej. Dzięki jego wrażliwości i wyostrzonej umiejętności wnikliwego postrzegania, wykonane przez niego portrety trafnie oddają istotę fotografowanej osoby. czego wyrazem stały się wyjątkowo piękne i głębokie portrety wybitnych polskich muzyków. W latach 1987-1990, na zamówienie Norweskiego Stowarzyszenia Jazzowego wykonał portrety całej plejady norweskich jazzmanów. Po powrocie do Polski w roku 1990 założył autorskie studio fotografii reklamowej – „Tyszko Fotografia” i bardzo szybko stał się jednym z najbardziej wziętych fotografów komercyjnych. Niezależnie od działalności komercyjnej Andrzej Tyszko przez całą swoją drogę artystyczną nieprzerwanie uprawiał fotografię aktu, w której najbardziej interesuje go czysta forma. Za pomocą ciała, światła i czasu tworzy odkrywcze, bardzo malarskie i pełne dramatyzmu oraz poezji obrazy. Głównym tematem fotografii Andrzeja, zarówno w sztuce jak i w reklamie, są ludzie. Ukazuje ich w sposób bardzo szlachetny, a zarazem odważny i nowoczesny. Jego receptą na dobry portret jest odnalezienie cząstki siebie w fotografowanej osobie. Lącznie Andrzej Tyszko zaprezentował 7 wystaw indywidualnych. W pzygotowaniu ósma: Norwescy muzycy jazzowi.

KRYSTYNA ANDRYSZKIEWICZ „Prześwity – fotokompozycje z lat 2006-2016”

Krystyna Andryszkiewicz, urodziła się w 1955 r. w Gdańsku. W roku 1983 otrzymała dyplom Związku Polskich Artystów Fotografików. Członek honorowy Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego. W swojej artystycznej wypowiedzi, zarówno w fotografii analogowej jak i cyfrowej wykorzystuje fotomontaż i collage. Brała udział w wielu wystawach krajowych i zagranicznych zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

W 1988 roku otrzymała za działalność fotograficzną nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska, a w 1989 za twórczość artystyczną otrzymała Nagrodę im. S. Wyspiańskiego II stopnia nadaną przez Ministra Kultury i Sztuki. W latach 1984 – 1990 prowadziła Gdańską Galerię Fotografii. Równolegle przez cały czas aktywności zawodowej wykonywała fotografie na potrzeby reklamy, mody, wydawnictw, gazet ogólnopolskich, współpracowała z wieloma agencjami reklamowymi. Po latach artystycznego milczenia, w 2006 roku wróciła z powodzeniem ( I nagroda na Cyberfoto 2006 i III nagroda Cyberfoto 2007) do fotomontażu. Przez kolejne dziesięć lat zajmuje się twórczością tworząc fotokompozycje, w których wykorzystuje nowe narzędzia, programy i techniki cyfrowe. Podsumowaniem pracy była wystawa pt. Prześwity w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku w dniach 11-28 października 2017. W 2017 roku otrzymała nagrodę za twórczość artystyczną w dziale sztuki wizualne – Złote Sowy Polonii.

ALEKSANDR GLYADYELOV „СУДЬБА-ДOЛя-LOS”

Aleksandr Glyadyelov,urodził się w Legnicy, w Polsce, w rodzinie oficera Armii Radzieckiej. Studiował optykę na Politechnice w Kijowie. W późniejszym okresie, w połowie lat 80-tych samodzielnie studiował fotografię, a w roku 1985 zaczął pracę jako niezależny fotoreporter. Glyadyelov dużo podróżował po ówczesnym Związku Radzieckim fotografując Ukrainę, Rosję, Mołdawię, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Gruzję, Azerbejdżan, Armenię i Litwę. Fotografował również Polskę, Czechy, Francję, Szwajcarię, Stany Zjednoczone, Somalię, Południowy Sudan, Kenię i Królestwo Suazi. Glyadyelov relacjonował zbrojne konflikty w Mołdawii (gdzie został ranny), Górskim Karabachu, Czeczenii i Ukrainie (gdzie ponownie został ranny). Od roku 1996 Glyadyelov skupia się głównie na długoterminowych projektach dokumentalnych poruszających problematykę społecznie wykorzystywanych dzieci, epidemii HIV/AIDS wśród osób uzależnionych od narkotyków dożylnych oraz na sytuacji więzień poradzieckich. Prace Glyadyelova są wykorzystywane przez organizacje międzynarodowe, takie jak: MSF, The Global Fund, WHO, UNAIDS i UNICEF. Glyadyelov jest autorem ponad 30 wystaw autorskich.

Nagrody

Grand-Prix w Ukrpressphoto-97, Hasselblad Prize na konkursie European Photography w Vevey (Switzerland) in 1998, Mother-Jones 2001 Medal of Excellence, “Moving Walls 2002” OSI, Nowy Jork.

Publikacje książkowe

“Here and Now”, wydawnictwo Blank-Press, Kijów, 2001, „Pandemic: Facing AIDS”, Umbrage Editions, Nowy Jork, USA, 2003 (projekt zbiorowy),“Interview With a Hope”, Blank-Press edition, Kijów, 2006, «The Prison Within», Pente 10Lisbon, 2009.

Film dokumentalny o Aleksandrze Glyadyelovie

Derriere la page series: ENFANTS DES RUES d’UKRAINE, Coup d’oeil/Arte, Metropolis, 7min, Paris, 2000.

KRZYSZTOF GOŁUCH „Co siódmy”

Krzysztof Gołuch jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Akademii Humanistyczno – Technicznej w Bielsku – Białej oraz Instytutu Kreatywnej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Czechy). Obecnie jest studentem studiów doktoranckich na tejże uczelni. Zajmuje się fotografią dokumentalną, której głównym tematem jest człowiek. Od kilku lat fotografuje środowisko osób niepełnosprawnych. Mieszka i pracuje w Knurowie. Krzysztof Gołuch jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Jego zdjęcia znajdują się w zbiorach Muzeum Śląskiego. To dwukrotny stypendysta Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. Swoje fotografie prezentował na wystawach w kraju i za granicą: w Czechach, Wielkiej Brytanii, Portugali, Macedonii, Brukseli czy Luksemburgu. Jest autorem albumu fotograficznego „Co siódmy”. www.krzysztofgoluch.com

SERGIUSZ SACHNO

Sergiusz Sachno, do marca 1968 r. studiował socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie filozofię i socjologię na Uniwersytecie Karola w Pradze, którą ukończył w 1970 roku. Fotografią zajmuje się od 1972 roku. Prace swoje prezentował na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju oraz uczestniczył w wielu pokazach fotografii za granicą, m in. w Sydney, Tokio, Montrealu, Toronto, Pradze, Amsterdamie, Nowym Jorku i Berlinie. Ważniejsze wystawy indywidualne: Klimaty 1978, Menady 1980, Aktorzy 1988, Teatralna 1988, Femina mistica 1997, Cherchez la femme 1998, Nagi cień 2003, Gentile 2006. Specjalizuje się w fotografii portretowej, teatralnej, mody i ogólnie reklamowej. Jest autorem licznych plakatów, okładek płytowych, książkowych i programów teatralnych. Był autorem wystawy Stulecie Polaków, eksponowanej w 1999 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, a następnie w wielu krajach europejskich oraz albumu pod tym samym tytułem. Jego autorstwa jest wystrój fotograficzny hotelu Hyatt w Warszawie. Był twórcą performance i działań okołoteatralnych. Fotografie publikuje w prasie zagranicznej, a także współpracował z czasopismami Film, Kino, Scena, Twój Styl, Pani, Uroda i wielu innych. W 1979 roku otrzymał od Jacques’a Chiraca Medal miasta Paryża za fotografię, jest laureatem wielu nagród i wyróżnień z całego świata. Od 1979 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, gdzie był aktywnym członkiem najwyższych władz. Prowadzi zajęcia z portretu i aktu na Studium Fotografii przy ZPAF. Doktorat z fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Jest profesorem w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi.

STANISŁAW KUSIAK

Stanisław Kusiak, rocznik ’70, mieszka w Zakliczynie w powiecie tarnowskim. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików i Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Fotografią zajmuje się od połowy lat 90-tych. Uprawia głównie fotografię kreacyjną, warsztatowo opartą na klasycznej technice czarno – białej, której głównym tematem jest człowiek. Jest autorem kilku wystaw indywidualnych, z których ważniejsze to: „Znaki zapytania”, „Poza kadrem”. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych, m.in.: „W hołdzie Hartwigowi”, „Darkscapes”, „Współodczuwanie – dialog”, „Akt w polskiej fotografii”. Jego prace publikowane były w wielu wydawnictwach, takich jak: „The Best Photographers PhotoArt” (Praga), „New Polish Nude Photography” (Poznań), „AKT w polskiej fotografii” (Kielce), „PhotoArt” – magazyn fotograficzny (Praga). Od wielu lat dokumentuje również za pomocą fotografii wydarzenia społeczno – kulturalne oraz lokalny krajobraz i zachodzące w nim zmiany, na potrzeby publikacji albumowych, książkowych, prasowych oraz internetowych. Jest autorem zdjęć do albumu „Zakliczyn – piękno światłem malowane”. W latach 1998 – 2008 brał udział w konkursach fotograficznych zdobywając nagrody i wyróżnienia. Pracuje w Zakliczyńskim Centrum Kultury, gdzie stworzył Galerię „Poddasze” promującą twórczość (nie tylko fotograficzną) zarówno początkujących, jak i bardziej znanych autorów. Prowadzi także zajęcia fotograficzne dla młodzieży, które skupiają się głównie wokół technik klasycznych i alternatywnych.

Wystawy indywidualne: 1999 – Galicyjskie Impresje, MFK, Tarnów; 2000 – Galicyjskie Impresje, Galeria Nafta KTF, Kraków; 2002 – Fotografie, MFK, Tarnów; 2004 – Baszta Jazz Festiwal, MOKSiR, Czchów, Znaki zapytania, (Miesiąc Fotografii w Krakowie), Kraków; 2006 – Znaki zapytania, Galeria Studio, Znaki zapytania, Galeria Obok ZPAF, Warszawa, Znaki zapytania, Międzynarodowy Festiwal Fotografii „Widzi Się”, Stary Sącz; 2007 – Znaki zapytania, Club Sixty, Sopot, Poza kadrem, Galeria Jabłkowskich (Warszawskie Lato Fotografii), Warszawa.

Publikacje: 2004 – Katalog Miesiąca Fotografii w Krakowie, Fotopozytyw; 2006 – Tygodnik Przegląd; 2007 – Katalog Warszawskie Lato Fotografii, Magazyn Foto; 2008 – Album, Czchów i okolice, Album autorski, Zakliczyn – piękno światłem malowane, Magazyn, PhotoArt, Praga Czechy; 2009 – Album The Best Photographers PhotoArt, Praga Czechy, Album New Polish Nude Photography, Poznań; 2011 – OFFWALL Magazine (magazyn online); 2013 – Katalog Międzynarodowego Pleneru Malarstwa i Fotografii, Nowy Sącz, Album AKT w polskiej fotografii, Kielce; 2014 – Album autorski, Zakliczyn – piękno światłem malowane II.

O ALBUMIE

Album Twarze Muzyki ukazuje elitę Polskiej sceny muzycznej. Zawiera 150 fotografii 70 muzyków i zespołów autorstwa Andrzeja Tyszko wykonanych w latach 1982 i 2015. Większość zdjęć powstała w okresie stanu wojennego,  w czasie wyjątkowego rozkwitu znaczenia muzyki, która wtedy dla młodych ludzi była znakiem wolności i buntu. Album skłąda się z trzech rozdziałów: Rock, Pop & Blues, Jazz i Muzyka Poważna.

Głównymi bohaterami są Tomasz Stańko, Kora. Maanam, Stanisław Sojka, Tadeusz Nalepa, Kayah, Kombi, Ewa Bem, Lady Pank, Marek Piekarczyk, Lombard, Bajm, Oddział Zamknięty, Perfekt, T Love i wielu innych. Dodatkowo w czwartym rozdziale znajduje się ponad 40 okładek płyt.

Słowo wstępne napisał pisarz, dziennikarz, laureat nagrody Pulitzera Alex Storożyński.

Od autora

Wystawa i album “Twarze Muzyki” jest podsumowaniem i ukoronowaniem 33 lat pasjonującej pracy z muzykami. To oni są prawdziwymi bohaterami tej wystawy.  Mimo, że z niektórymi widziałem się tylko jeden raz, a z innymi pracuję i przyjaźnię się od trzydziestu lat to każde zdjęcie w tym zbiorze jest owocem artystycznego połączenia, dowodem zaistnienia magicznej chwili.

Większość eksponowanych na wystawie zdjęć zrobiłem w latach osiemdziesiątych, w okresie stanu wojennego. W tamtym zniewolonym, biednym, szarym, reglamentowanym świecie muzyka była najlepszym sposobem na demonstrowanie swojej odrębności a zarazem wentylem dla stłumionego gniewu młodego pokolenia. Nowi idole zawładnęli sercami i umysłami młodzieży a mnie przypadł w udziale przywilej pracy z nimi.  Każda sesja była nową znajomością, nowym wyzwaniem, nową podróżą. Dla mnie był to także czas odkrywania własnego fotograficznego widzenia i rozumienia ludzi. Wtedy tego nie dostrzegałem ale dziś widzę, że ten okres ukształtował mnie nie tylko zawodowo ale także emocjonalnie i duchowo.

Kilka słów o technice: dziś w epoce komputerów można wyprodukować każdy obraz wystarczy znać photoshopa ale  w tamtych czasach komputerów nie było i wszystkie zaprezentowane w albumie zdjęcia powstały w sposób czysto fotograficzny. Przy wielu z nich stosowałem technikę malowania światłem czyli improwizacji ze światłem w całkowitej ciemności. Efekt pracy można było zobaczyć dopiero po wywołaniu zdjęć kiedy było już za późno na poprawki.

Technika i klimat sesji były dla mnie bardzo ważne  i dużo o tym przed sesjami myślałem. Do każdego artysty musiałem mieć orginalny pomysł ale najważniejszy jest dla mnie wyraz oraz istota portretowanego człowieka lub relacji w przypadku grupy. Dzięki temu ludzie na zdjęciu stają się ludzcy a zdjęcia ponadczasowe.

Serdecznie zapraszam na wystawę

Andrzej Tyszko

Program

XXX DNI FOTOGRAFII – Świdnica 2017

15-17 września 2017 r.

Patronat: Beata Moskal-Słaniewska – Prezydent Miasta Świdnicy

15 września /piątek/

godz. 18.00 wernisaż pokonkursowej wystawy

„XXIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFII-ZESTAW – ŚWIDNICA 2017” oraz wręczenie nagród

/Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Franciszkańska 18/

godz. 19.00 wernisaż wystawy ANDRZEJA TYSZKO „Twarze muzyki 1982-2015”

/Galeria Fotografii, Rynek 44/

16 września /sobota/

godz. 10.00 START „XXVI FOTOMARATONU ŚWIDNICKIEGO 2017”

/Klub „Bolko”, pl. Grunwaldzki 11/

godz. 9.30 – 15.30 Warsztaty fotografii otworkowej pod kierunkiem STANISŁAWA KUSIAKA

/Klub „Bolko”, pl. Grunwaldzki 11/

godz. 17.00 wernisaż wystawy KRYSTYNY ANDRYSZKIEWICZ „Prześwity – fotokompozycje z lat 2006-2016”

/Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37/

godz. 18.00 wernisaż wystawy ALEKSANDRA GLYADYELOVA „ДOЛЯ-СУДЬБА-LOS”

/Wieża Ratuszowa/

wernisaż wystawy KRZYSZTOFA GOŁUCHA „Co siódmy”

/Wieża Ratuszowa/

wernisaż wystawy projektu uczniów Technikum nr 7, Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, pod kierownictwem Piotra Borowicza „ZAPOMNIANY ŚLĄSK”

/Wieża Ratuszowa/

godz. 21.00 Klimaty SERGIUSZA SACHNO, spotkanie z autorem

/Klub „Bolko”, pl. Grunwaldzki 11/

godz. 22.00 META „XXVI FOTOMARATONU ŚWIDNICKIEGO 2017”

/Klub „Bolko”, pl. Grunwaldzki 11/

17 września /niedziela/

godz. 12.00 wręczenie nagród „XXVI FOTOMARATON ŚWIDNICKI 2017”

/Teatr, Rynek 44/

Ponadto: WYSTAWA PLENEROWA „XXVI FOTOMARATON ŚWIDNICKI 2017”

2017 Zestaw

WYNIKI

XXIII MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFII

„ZESTAW – Świdnica 2017”

Jury w składzie:

Przewodniczący – Piotr Tomczyk – artysta fotografik (ZPAF), PWSFTviT w Łodzi

Maciej Hnatiuk – artysta fotografik

Andrzej Protasiuk – artysta fotografik /Es. FIAP/

po obejrzeniu w dniu 22 lipca 2017 r. nadesłanych na konkurs 212 zestawów prac, 88 autorów, postanowiło zakwalifikować do wystawy pokonkursowej w dziale Fotografii reportażowej 28 zestawów prac, 16 autorów i w dziale Fotografii poszukującej 25 zestawów prac, 15 autorów. Jury przyznało następujące nagrody:

GRAND PRIX „Zestaw 2017”, Medal i 5.000 zł – Jakub Wawrzak – Toruń za zestaw „Poza obrazem”

Dział I: FOTOGRAFIA REPORTAŻOWA

I Nagroda, 1.500 zł – Tadeusz Koniarz – Tarnów za całość nadesłanych prac

II Nagroda, 1.000 – Jakub Wawrzak – Toruń za zestaw „Kopuły”

Wyróżnienie, 500 – Waldemar Kałasznikow – Wałbrzych za zestaw „Świt”

Dział II: FOTOGRAFIA POSZUKUJĄCA

II Nagroda, 1.000 zł – Marek Hasso–Agopsowia – Olsztyn za zestaw „Archiformy – Londyn 2016”

Wyróżnienie, 500 zł – Anna Jakubowska – Gdańsk za zestaw „Odbicie”

Wyróżnienie, 500 zł – Jacek Boczar – Tychy za zestaw „Leśne początki Onka i Onki”

ZAPOMNIANY ŚLĄSK

dokumentalny projekt fotograficzny

„Dokument – sztuka która jest proporcjonalna do czasów w których żyjemy”

Jerzy Lewczyński

Projekt jest poszukiwaniem zjawisk – nie miejsc – chociaż wszystkie zjawiska mają swoje miejsce i czas.

To antropologiczna wyprawa w “inny świat”. Dlatego też nie można oczekiwać, że zgromadzony materiał zdjęciowy traktujemy jak dokumentację śląskich miast. Zarejestrowane obrazy są przede wszystkim odzwierciedleniem indywidualnych emocji autorów oraz próbą dialogu z odmienną rzeczywistością . To trochę jak usiłowanie rozmowy w nieznanym języku – z czasem rozumiemy coraz więcej …

Piotr Borowicz

Komisarz wystawy Uczestnikami, trwającego od września 2014 do maja 2016, projektu są uczniowie klas fotograficznych technikum nr 7 Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej pracujący pod kierownictwem Piotra Borowicza. W pracach nad projektem udział brali: Piotr Borowicz, Dagmara Dudajek, Justyna Gluza, Angelika Góra, Oskar Karpf, Agnieszka Laszczak, Daria Melanik, Dagmara Mętel, Sabina Olma, Kornelia Pacura, Kamila Pietraszko, Sylwia Pietraszko, Dominik Skowroński, Daria Szczuka, Sandra Szuta.

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.