Aktualności muzyczne, relacje, recenzje płyt, wywiady, artykuły, informacje o imprezach oraz baza artystów i płyt.

XXX Dni Fotografii / Świdnica 15-17.09.17

 Świdnicki Ośrodek Kultury zaprasza w dniach 15-17 września 2017 r. na XXX Dni Fotografii. Poniżej można znaleźć szczegółowy harmonogram tego wydarzenia.


XXX DNI FOTOGRAFII Świdnica 2017

ANDRZEJ TYSZKO „Twarze muzyki 1982-2015”

Andrzej Tyszko swoje pierwsze projekty artystyczne realizował na początku lat 70-tych będąc współzałożycielem Grupy Twórczej „Zwyczajna 44”. Owocem pracy tej czteroosobowej grupy było pięć socrealistycznych wystaw stanowiących odzwierciedlenie otaczającej twórców socjalistycznej rzeczywistości. W swoich pracach sprzeciwiali się oni bezdusznej szarości życia, w której przyszło im dojrzewać. Drugim obszarem zainteresowań Grupy był akt. Powstały cztery interesujące wystawy dotyczące tego tematu, w których widoczna była z jednej strony fascynacja twórców otwartą i bezpretensjonalną nagością, a z drugiej poszukiwanie indywidualnej interpretacji tego ponadczasowego tematu. W latach 1974 – 80 powstało łącznie dziewięć wystaw, które były eksponowane w ponad 30 miastach Polski. Profesjonalną działalność Andrzej rozpoczął na początku lat 80-tych. Do roku1987 stworzył ponad 60 okładek płyt i wielu plakatów dla najwybitniejszych muzyków sceny polskiej. Dzięki jego wrażliwości i wyostrzonej umiejętności wnikliwego postrzegania, wykonane przez niego portrety trafnie oddają istotę fotografowanej osoby. czego wyrazem stały się wyjątkowo piękne i głębokie portrety wybitnych polskich muzyków. W latach 1987-1990, na zamówienie Norweskiego Stowarzyszenia Jazzowego wykonał portrety całej plejady norweskich jazzmanów. Po powrocie do Polski w roku 1990 założył autorskie studio fotografii reklamowej – „Tyszko Fotografia” i bardzo szybko stał się jednym z najbardziej wziętych fotografów komercyjnych. Niezależnie od działalności komercyjnej Andrzej Tyszko przez całą swoją drogę artystyczną nieprzerwanie uprawiał fotografię aktu, w której najbardziej interesuje go czysta forma. Za pomocą ciała, światła i czasu tworzy odkrywcze, bardzo malarskie i pełne dramatyzmu oraz poezji obrazy. Głównym tematem fotografii Andrzeja, zarówno w sztuce jak i w reklamie, są ludzie. Ukazuje ich w sposób bardzo szlachetny, a zarazem odważny i nowoczesny. Jego receptą na dobry portret jest odnalezienie cząstki siebie w fotografowanej osobie. Lącznie Andrzej Tyszko zaprezentował 7 wystaw indywidualnych. W pzygotowaniu ósma: Norwescy muzycy jazzowi.

KRYSTYNA ANDRYSZKIEWICZ „Prześwity – fotokompozycje z lat 2006-2016”

Krystyna Andryszkiewicz, urodziła się w 1955 r. w Gdańsku. W roku 1983 otrzymała dyplom Związku Polskich Artystów Fotografików. Członek honorowy Gdańskiego Towarzystwa Fotograficznego. W swojej artystycznej wypowiedzi, zarówno w fotografii analogowej jak i cyfrowej wykorzystuje fotomontaż i collage. Brała udział w wielu wystawach krajowych i zagranicznych zdobywając liczne nagrody i wyróżnienia.

W 1988 roku otrzymała za działalność fotograficzną nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska, a w 1989 za twórczość artystyczną otrzymała Nagrodę im. S. Wyspiańskiego II stopnia nadaną przez Ministra Kultury i Sztuki. W latach 1984 – 1990 prowadziła Gdańską Galerię Fotografii. Równolegle przez cały czas aktywności zawodowej wykonywała fotografie na potrzeby reklamy, mody, wydawnictw, gazet ogólnopolskich, współpracowała z wieloma agencjami reklamowymi. Po latach artystycznego milczenia, w 2006 roku wróciła z powodzeniem ( I nagroda na Cyberfoto 2006 i III nagroda Cyberfoto 2007) do fotomontażu. Przez kolejne dziesięć lat zajmuje się twórczością tworząc fotokompozycje, w których wykorzystuje nowe narzędzia, programy i techniki cyfrowe. Podsumowaniem pracy była wystawa pt. Prześwity w Polskiej Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku w dniach 11-28 października 2017. W 2017 roku otrzymała nagrodę za twórczość artystyczną w dziale sztuki wizualne – Złote Sowy Polonii.

ALEKSANDR GLYADYELOV „СУДЬБА-ДOЛя-LOS”

Aleksandr Glyadyelov,urodził się w Legnicy, w Polsce, w rodzinie oficera Armii Radzieckiej. Studiował optykę na Politechnice w Kijowie. W późniejszym okresie, w połowie lat 80-tych samodzielnie studiował fotografię, a w roku 1985 zaczął pracę jako niezależny fotoreporter. Glyadyelov dużo podróżował po ówczesnym Związku Radzieckim fotografując Ukrainę, Rosję, Mołdawię, Kirgistan, Uzbekistan, Tadżykistan, Turkmenistan, Gruzję, Azerbejdżan, Armenię i Litwę. Fotografował również Polskę, Czechy, Francję, Szwajcarię, Stany Zjednoczone, Somalię, Południowy Sudan, Kenię i Królestwo Suazi. Glyadyelov relacjonował zbrojne konflikty w Mołdawii (gdzie został ranny), Górskim Karabachu, Czeczenii i Ukrainie (gdzie ponownie został ranny). Od roku 1996 Glyadyelov skupia się głównie na długoterminowych projektach dokumentalnych poruszających problematykę społecznie wykorzystywanych dzieci, epidemii HIV/AIDS wśród osób uzależnionych od narkotyków dożylnych oraz na sytuacji więzień poradzieckich. Prace Glyadyelova są wykorzystywane przez organizacje międzynarodowe, takie jak: MSF, The Global Fund, WHO, UNAIDS i UNICEF. Glyadyelov jest autorem ponad 30 wystaw autorskich.

Nagrody

Grand-Prix w Ukrpressphoto-97, Hasselblad Prize na konkursie European Photography w Vevey (Switzerland) in 1998, Mother-Jones 2001 Medal of Excellence, “Moving Walls 2002” OSI, Nowy Jork.

Publikacje książkowe

“Here and Now”, wydawnictwo Blank-Press, Kijów, 2001, „Pandemic: Facing AIDS”, Umbrage Editions, Nowy Jork, USA, 2003 (projekt zbiorowy),“Interview With a Hope”, Blank-Press edition, Kijów, 2006, «The Prison Within», Pente 10Lisbon, 2009.

Film dokumentalny o Aleksandrze Glyadyelovie

Derriere la page series: ENFANTS DES RUES d’UKRAINE, Coup d’oeil/Arte, Metropolis, 7min, Paris, 2000.

KRZYSZTOF GOŁUCH „Co siódmy”

Krzysztof Gołuch jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Akademii Humanistyczno – Technicznej w Bielsku – Białej oraz Instytutu Kreatywnej Fotografii Uniwersytetu Śląskiego w Opawie (Czechy). Obecnie jest studentem studiów doktoranckich na tejże uczelni. Zajmuje się fotografią dokumentalną, której głównym tematem jest człowiek. Od kilku lat fotografuje środowisko osób niepełnosprawnych. Mieszka i pracuje w Knurowie. Krzysztof Gołuch jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików. Jego zdjęcia znajdują się w zbiorach Muzeum Śląskiego. To dwukrotny stypendysta Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury. Swoje fotografie prezentował na wystawach w kraju i za granicą: w Czechach, Wielkiej Brytanii, Portugali, Macedonii, Brukseli czy Luksemburgu. Jest autorem albumu fotograficznego „Co siódmy”. www.krzysztofgoluch.com

SERGIUSZ SACHNO

Sergiusz Sachno, do marca 1968 r. studiował socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, a następnie filozofię i socjologię na Uniwersytecie Karola w Pradze, którą ukończył w 1970 roku. Fotografią zajmuje się od 1972 roku. Prace swoje prezentował na kilkudziesięciu wystawach indywidualnych i zbiorowych w kraju oraz uczestniczył w wielu pokazach fotografii za granicą, m in. w Sydney, Tokio, Montrealu, Toronto, Pradze, Amsterdamie, Nowym Jorku i Berlinie. Ważniejsze wystawy indywidualne: Klimaty 1978, Menady 1980, Aktorzy 1988, Teatralna 1988, Femina mistica 1997, Cherchez la femme 1998, Nagi cień 2003, Gentile 2006. Specjalizuje się w fotografii portretowej, teatralnej, mody i ogólnie reklamowej. Jest autorem licznych plakatów, okładek płytowych, książkowych i programów teatralnych. Był autorem wystawy Stulecie Polaków, eksponowanej w 1999 roku na Zamku Królewskim w Warszawie, a następnie w wielu krajach europejskich oraz albumu pod tym samym tytułem. Jego autorstwa jest wystrój fotograficzny hotelu Hyatt w Warszawie. Był twórcą performance i działań okołoteatralnych. Fotografie publikuje w prasie zagranicznej, a także współpracował z czasopismami Film, Kino, Scena, Twój Styl, Pani, Uroda i wielu innych. W 1979 roku otrzymał od Jacques’a Chiraca Medal miasta Paryża za fotografię, jest laureatem wielu nagród i wyróżnień z całego świata. Od 1979 roku jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików, gdzie był aktywnym członkiem najwyższych władz. Prowadzi zajęcia z portretu i aktu na Studium Fotografii przy ZPAF. Doktorat z fotografii w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Jest profesorem w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi.

STANISŁAW KUSIAK

Stanisław Kusiak, rocznik ’70, mieszka w Zakliczynie w powiecie tarnowskim. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Fotografików i Tarnowskiego Towarzystwa Fotograficznego. Fotografią zajmuje się od połowy lat 90-tych. Uprawia głównie fotografię kreacyjną, warsztatowo opartą na klasycznej technice czarno – białej, której głównym tematem jest człowiek. Jest autorem kilku wystaw indywidualnych, z których ważniejsze to: „Znaki zapytania”, „Poza kadrem”. Brał udział w wielu wystawach zbiorowych, m.in.: „W hołdzie Hartwigowi”, „Darkscapes”, „Współodczuwanie – dialog”, „Akt w polskiej fotografii”. Jego prace publikowane były w wielu wydawnictwach, takich jak: „The Best Photographers PhotoArt” (Praga), „New Polish Nude Photography” (Poznań), „AKT w polskiej fotografii” (Kielce), „PhotoArt” – magazyn fotograficzny (Praga). Od wielu lat dokumentuje również za pomocą fotografii wydarzenia społeczno – kulturalne oraz lokalny krajobraz i zachodzące w nim zmiany, na potrzeby publikacji albumowych, książkowych, prasowych oraz internetowych. Jest autorem zdjęć do albumu „Zakliczyn – piękno światłem malowane”. W latach 1998 – 2008 brał udział w konkursach fotograficznych zdobywając nagrody i wyróżnienia. Pracuje w Zakliczyńskim Centrum Kultury, gdzie stworzył Galerię „Poddasze” promującą twórczość (nie tylko fotograficzną) zarówno początkujących, jak i bardziej znanych autorów. Prowadzi także zajęcia fotograficzne dla młodzieży, które skupiają się głównie wokół technik klasycznych i alternatywnych.

Wystawy indywidualne: 1999 – Galicyjskie Impresje, MFK, Tarnów; 2000 – Galicyjskie Impresje, Galeria Nafta KTF, Kraków; 2002 – Fotografie, MFK, Tarnów; 2004 – Baszta Jazz Festiwal, MOKSiR, Czchów, Znaki zapytania, (Miesiąc Fotografii w Krakowie), Kraków; 2006 – Znaki zapytania, Galeria Studio, Znaki zapytania, Galeria Obok ZPAF, Warszawa, Znaki zapytania, Międzynarodowy Festiwal Fotografii „Widzi Się”, Stary Sącz; 2007 – Znaki zapytania, Club Sixty, Sopot, Poza kadrem, Galeria Jabłkowskich (Warszawskie Lato Fotografii), Warszawa.

Publikacje: 2004 – Katalog Miesiąca Fotografii w Krakowie, Fotopozytyw; 2006 – Tygodnik Przegląd; 2007 – Katalog Warszawskie Lato Fotografii, Magazyn Foto; 2008 – Album, Czchów i okolice, Album autorski, Zakliczyn – piękno światłem malowane, Magazyn, PhotoArt, Praga Czechy; 2009 – Album The Best Photographers PhotoArt, Praga Czechy, Album New Polish Nude Photography, Poznań; 2011 – OFFWALL Magazine (magazyn online); 2013 – Katalog Międzynarodowego Pleneru Malarstwa i Fotografii, Nowy Sącz, Album AKT w polskiej fotografii, Kielce; 2014 – Album autorski, Zakliczyn – piękno światłem malowane II.

O ALBUMIE

Album Twarze Muzyki ukazuje elitę Polskiej sceny muzycznej. Zawiera 150 fotografii 70 muzyków i zespołów autorstwa Andrzeja Tyszko wykonanych w latach 1982 i 2015. Większość zdjęć powstała w okresie stanu wojennego,  w czasie wyjątkowego rozkwitu znaczenia muzyki, która wtedy dla młodych ludzi była znakiem wolności i buntu. Album skłąda się z trzech rozdziałów: Rock, Pop & Blues, Jazz i Muzyka Poważna.

Głównymi bohaterami są Tomasz Stańko, Kora. Maanam, Stanisław Sojka, Tadeusz Nalepa, Kayah, Kombi, Ewa Bem, Lady Pank, Marek Piekarczyk, Lombard, Bajm, Oddział Zamknięty, Perfekt, T Love i wielu innych. Dodatkowo w czwartym rozdziale znajduje się ponad 40 okładek płyt.

Słowo wstępne napisał pisarz, dziennikarz, laureat nagrody Pulitzera Alex Storożyński.

Od autora

Wystawa i album “Twarze Muzyki” jest podsumowaniem i ukoronowaniem 33 lat pasjonującej pracy z muzykami. To oni są prawdziwymi bohaterami tej wystawy.  Mimo, że z niektórymi widziałem się tylko jeden raz, a z innymi pracuję i przyjaźnię się od trzydziestu lat to każde zdjęcie w tym zbiorze jest owocem artystycznego połączenia, dowodem zaistnienia magicznej chwili.

Większość eksponowanych na wystawie zdjęć zrobiłem w latach osiemdziesiątych, w okresie stanu wojennego. W tamtym zniewolonym, biednym, szarym, reglamentowanym świecie muzyka była najlepszym sposobem na demonstrowanie swojej odrębności a zarazem wentylem dla stłumionego gniewu młodego pokolenia. Nowi idole zawładnęli sercami i umysłami młodzieży a mnie przypadł w udziale przywilej pracy z nimi.  Każda sesja była nową znajomością, nowym wyzwaniem, nową podróżą. Dla mnie był to także czas odkrywania własnego fotograficznego widzenia i rozumienia ludzi. Wtedy tego nie dostrzegałem ale dziś widzę, że ten okres ukształtował mnie nie tylko zawodowo ale także emocjonalnie i duchowo.

Kilka słów o technice: dziś w epoce komputerów można wyprodukować każdy obraz wystarczy znać photoshopa ale  w tamtych czasach komputerów nie było i wszystkie zaprezentowane w albumie zdjęcia powstały w sposób czysto fotograficzny. Przy wielu z nich stosowałem technikę malowania światłem czyli improwizacji ze światłem w całkowitej ciemności. Efekt pracy można było zobaczyć dopiero po wywołaniu zdjęć kiedy było już za późno na poprawki.

Technika i klimat sesji były dla mnie bardzo ważne  i dużo o tym przed sesjami myślałem. Do każdego artysty musiałem mieć orginalny pomysł ale najważniejszy jest dla mnie wyraz oraz istota portretowanego człowieka lub relacji w przypadku grupy. Dzięki temu ludzie na zdjęciu stają się ludzcy a zdjęcia ponadczasowe.

Serdecznie zapraszam na wystawę

Andrzej Tyszko

Program

XXX DNI FOTOGRAFII – Świdnica 2017

15-17 września 2017 r.

Patronat: Beata Moskal-Słaniewska – Prezydent Miasta Świdnicy

15 września /piątek/

godz. 18.00 wernisaż pokonkursowej wystawy

„XXIII MIĘDZYNARODOWY KONKURS FOTOGRAFII-ZESTAW – ŚWIDNICA 2017” oraz wręczenie nagród

/Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Franciszkańska 18/

godz. 19.00 wernisaż wystawy ANDRZEJA TYSZKO „Twarze muzyki 1982-2015”

/Galeria Fotografii, Rynek 44/

16 września /sobota/

godz. 10.00 START „XXVI FOTOMARATONU ŚWIDNICKIEGO 2017”

/Klub „Bolko”, pl. Grunwaldzki 11/

godz. 9.30 – 15.30 Warsztaty fotografii otworkowej pod kierunkiem STANISŁAWA KUSIAKA

/Klub „Bolko”, pl. Grunwaldzki 11/

godz. 17.00 wernisaż wystawy KRYSTYNY ANDRYSZKIEWICZ „Prześwity – fotokompozycje z lat 2006-2016”

/Muzeum Dawnego Kupiectwa, Rynek 37/

godz. 18.00 wernisaż wystawy ALEKSANDRA GLYADYELOVA „ДOЛЯ-СУДЬБА-LOS”

/Wieża Ratuszowa/

wernisaż wystawy KRZYSZTOFA GOŁUCHA „Co siódmy”

/Wieża Ratuszowa/

wernisaż wystawy projektu uczniów Technikum nr 7, Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej, pod kierownictwem Piotra Borowicza „ZAPOMNIANY ŚLĄSK”

/Wieża Ratuszowa/

godz. 21.00 Klimaty SERGIUSZA SACHNO, spotkanie z autorem

/Klub „Bolko”, pl. Grunwaldzki 11/

godz. 22.00 META „XXVI FOTOMARATONU ŚWIDNICKIEGO 2017”

/Klub „Bolko”, pl. Grunwaldzki 11/

17 września /niedziela/

godz. 12.00 wręczenie nagród „XXVI FOTOMARATON ŚWIDNICKI 2017”

/Teatr, Rynek 44/

Ponadto: WYSTAWA PLENEROWA „XXVI FOTOMARATON ŚWIDNICKI 2017”

2017 Zestaw

WYNIKI

XXIII MIĘDZYNARODOWEGO KONKURSU FOTOGRAFII

„ZESTAW – Świdnica 2017”

Jury w składzie:

Przewodniczący – Piotr Tomczyk – artysta fotografik (ZPAF), PWSFTviT w Łodzi

Maciej Hnatiuk – artysta fotografik

Andrzej Protasiuk – artysta fotografik /Es. FIAP/

po obejrzeniu w dniu 22 lipca 2017 r. nadesłanych na konkurs 212 zestawów prac, 88 autorów, postanowiło zakwalifikować do wystawy pokonkursowej w dziale Fotografii reportażowej 28 zestawów prac, 16 autorów i w dziale Fotografii poszukującej 25 zestawów prac, 15 autorów. Jury przyznało następujące nagrody:

GRAND PRIX „Zestaw 2017”, Medal i 5.000 zł – Jakub Wawrzak – Toruń za zestaw „Poza obrazem”

Dział I: FOTOGRAFIA REPORTAŻOWA

I Nagroda, 1.500 zł – Tadeusz Koniarz – Tarnów za całość nadesłanych prac

II Nagroda, 1.000 – Jakub Wawrzak – Toruń za zestaw „Kopuły”

Wyróżnienie, 500 – Waldemar Kałasznikow – Wałbrzych za zestaw „Świt”

Dział II: FOTOGRAFIA POSZUKUJĄCA

II Nagroda, 1.000 zł – Marek Hasso–Agopsowia – Olsztyn za zestaw „Archiformy – Londyn 2016”

Wyróżnienie, 500 zł – Anna Jakubowska – Gdańsk za zestaw „Odbicie”

Wyróżnienie, 500 zł – Jacek Boczar – Tychy za zestaw „Leśne początki Onka i Onki”

ZAPOMNIANY ŚLĄSK

dokumentalny projekt fotograficzny

„Dokument – sztuka która jest proporcjonalna do czasów w których żyjemy”

Jerzy Lewczyński

Projekt jest poszukiwaniem zjawisk – nie miejsc – chociaż wszystkie zjawiska mają swoje miejsce i czas.

To antropologiczna wyprawa w “inny świat”. Dlatego też nie można oczekiwać, że zgromadzony materiał zdjęciowy traktujemy jak dokumentację śląskich miast. Zarejestrowane obrazy są przede wszystkim odzwierciedleniem indywidualnych emocji autorów oraz próbą dialogu z odmienną rzeczywistością . To trochę jak usiłowanie rozmowy w nieznanym języku – z czasem rozumiemy coraz więcej …

Piotr Borowicz

Komisarz wystawy Uczestnikami, trwającego od września 2014 do maja 2016, projektu są uczniowie klas fotograficznych technikum nr 7 Zespołu Szkół Technicznych i Handlowych w Bielsku-Białej pracujący pod kierownictwem Piotra Borowicza. W pracach nad projektem udział brali: Piotr Borowicz, Dagmara Dudajek, Justyna Gluza, Angelika Góra, Oskar Karpf, Agnieszka Laszczak, Daria Melanik, Dagmara Mętel, Sabina Olma, Kornelia Pacura, Kamila Pietraszko, Sylwia Pietraszko, Dominik Skowroński, Daria Szczuka, Sandra Szuta.

X