KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana* danych osobowych jest Krzysztof Trefon, właściciel portalu wybieramkulture.pl

 

 1. Będę przetwarzać Pani/Pana* dane wyłącznie w celu informowania na portalu wybieramkulture.pl o wydarzeniach kulturalnych, eventach, koncertach, twórczości artystycznej, promocji szeroko pojętej twórczości, wykonania relacji, fotorelacji oraz recenzji.

 

III. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana* danych, przetwarzanych w celu i na podstawie wskazanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Pani/Pana* dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że istnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Pani/Pana* interesów, praw i wolności.

 

 1. Będę przechowywać dane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy, nie dłużej jednak niż 2 lata, tj. do chwili cyklicznego czyszczenia serwera.

 

 

 1. Pani/Pana* dane osobowe mogą zostać przekazywane wyłącznie dziennikarzom i osobom współpracującym z wybieramkulture.pl, tylko w celu umożliwienia prawidłowego i efektywnego działania portalu wybieramkulture.pl

 

 1. Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu* prawo do:
 2. a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii
 3. b) sprostowania (poprawiania) swoich danych
 4. c) żądania usunięcia, ograniczenia lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 5. d) przenoszenia danych
 6. e) wniesienia skargi do organu nadzorczego

 

VII. Podanie danych jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należyte wykonanie promocji, przekazanie informacji lub prezentacji danej twórczości na portalu wybieramkulture.pl

 

VIII. Informuję, że nie podejmuję decyzji w sposób zautomatyzowany i Pani/Pana* dane nie są profilowane.

 

 1. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu* prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Pani/Pana* danych osobowych, (w tym należących do szczególnej kategorii), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.