Ultimate magazine theme for WordPress.

Księżna z Sapiehów w Książu2 min read

0

Księżna z Sapiehów w Książu

19 marca gościła w zamku Książ w Wałbrzychu najprawdziwsza polska księżna, Ede Sapieha-Różańska herbu Lis. Urodzona w Brazylii i zamieszkała od 2003 roku w Warszawie, arystokratka jest malarką i należy do jednej z najstarszych litewsko – polskich rodzin magnackich.

Księżna mimo tego, że jest Brazylijką (z domu Sequine Brandao) bardzo ładnie mówi po polsku. Jest także jedyną przedstawicielką rodziny mieszkającą na stałe w Polsce. W 2010 roku zmarł jej mąż, książę Jerzy Andrzej. Mimo tego, że cała rodzina Sapiehów mieszka dziś zagranicą (m.in. Kenia, USA, Brazylia), księżna Ede zdecydowała się na pozostanie w Polsce i to tutaj wychowuje swojego 19-letniego syna Łukasza.

Sapiehowie to jeden z najpotężniejszych litewskich i polskich rodów magnackich, o którym pierwsze wzmianki pochodzą z lat 40. XV w. W 1700 r. Michał Franciszek Sapieha z linii różańskiej otrzymał tytuł książęcy od cesarza Leopolda I, który wygasł jednak już w roku nadania. W 1768 r. sejm polski w uznaniu zasług oraz niekwestionowanej potęgi przyznał tytuł książęcy dla całego rodu. Do 1795 roku ród Sapiehów wydał m.in. 41 wojewodów, 14 kasztelanów, 4 hetmanów wielkich litewskich, 2 hetmanów polnych litewskich, 3 kanclerzy wielkich litewskich, nie licząc kilkudziesięciu osób piastujących wiele innych ważnych w czasie I Rzeczypospolitej urzędów.

Księżna Sapieżyna nie jest jedyną przedstawicielką najwyższej europejskiej arystokracji, która w ostatnich latach odwiedziła Książ. Regularny gościem w zamku przodków jest książę Bolko von Pless, wnuk Hansa Heinricha XV i księżnej Daisy. W ubiegłym roku odwiedzili nas także młodszy brat cesarskiego rodu Habsurgów, arcyksiążę Paul z żoną arcyksiężną Eiliką (z domu księżniczką Oldenburg), a także książę Andreas von Sachsen-Coburg-Gotha, głowa dynastii Coburgów, która do dziś panuje w Belgii i Wielkiej Brytanii.

fot. materiały prasowe