Ultimate magazine theme for WordPress.

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Karol Lipiński – życie, działalność, epoka” | 16 maja 2018 r.5 min read

0

VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa
„Karol Lipiński – życie, działalność, epoka”

16 maja 2018 roku (środa), o godz. 9.00 w Sali Teatralnej Akademii Muzycznej im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu rozpocznie się VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Karol Lipiński – życie, działalność, epoka”. W ramach konferencji zaplanowano prelekcje oraz koncert. Wstęp jest wolny dla publiczności.

Projekt współfinansowany z budżetu 
Samorządu Województwa Dolnośląskiego

Poniżej przedstawiamy dokładny program wydarzenia

9.00-9.15
Otwarcie konferencji / Opening Address

Prorektor ds. artystycznych i naukowych
prof. dr hab. Piotr Zaleski

Lwowskie środowisko muzyczne / Lviv’s Musical Circles

Prowadzenie / Chair: Joanna Subel

9.15-9.45 Luba Kijanowska-Kamińska, Emilia Bernacka-Głowala Środowisko muzyczne Karola Lipińskiego we Lwowie / Karol Lipiński
and His Musical Circle in Lviv

9.45-10.15 Mieczysława Demska-TrębaczDedykacje Karola Lipińskiego. Gesty wdzięczności wobec polskich patronów i opiekunów / Karol Lipiński’s Gestures of Gratitude. The Recipients of Music Dedications

10.15.-10.45 Teresa Mazepa – Testament Karola Lipińskiego a sprawa Konserwatorium Galicyjskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie / Karol Lipiński’s Testament and the Conservatory of the Galician Music Society
in Lviv

10.45-11.15 Przerwa kawowa / Coffee break

Karol Lipiński obywatel Europy / Karol Lipiński – a Citizen
of Europe 

Prowadzenie / Chair: Luba Kijanowska-Kamińska

11.15-11.45 Hartmut KronesŻycie i twórczość Karola Lipińskiego
na tle epoki / Karol Lipiński’s Life and Works
, and His Epoch

11.45-12.15 Helmut Loos – Karol Lipiński i  Felix Mendelssohn a obraz kompozytora / Karol Lipiński, Felix Mendelssohn and the Composer’s Image

12.15-12.45 Vasiliki Papadopoulou – “Wyczyniający cuda”: Karol Lipiński w Wielkiej Brytanii / A ‘Wonder- Working’: Karol Lipinski in Great Britain

12.45-13.00 Przerwa kawowa / Coffee Break

Tendencje romantyczne, wirtuozostwo i bel canto
w twórczości Karola Lipińskiego
(część pierwsza) / Romantic Tendencies, Virtuosity and Bel Canto in Karol Lipiński’s Music (Part one)

Prowadzenie / Chair: Joanna Subel

13.00-13.30 Sławomir TomasikBel canto w muzyce Karola Lipińskiego / Bel Canto in Karol Lipiński’s Music

13.30-14.00 Joanna MiklaszewskaPolonez w twórczości fortepianowej Karola Lipińskiego na tle rozwoju gatunku / Piano Polonaises by Karol Lipiński and the Tradition of the Genre 

14.00-15.30 Obiad / Dinner

Tendencje romantyczne, wirtuozostwo i bel canto
w twórczości Lipińskiego
(część druga) / Romantic Tendencies, Virtuosity and Bel Canto in Karol Lipiński’s Music (Part two)

Prowadzenie / Chair: Joanna Subel

15.30-16.00 Irena PoniatowskaOpera romantyczna inspiracją muzyków / Romantic Opera As a Source of Inspiration for Musicians

16.00-16.30 Marcin WąsowskiFantazje operowe Karola Lipińskiego / The Opera Fantasies by Karol Lipiński: Form and Texture

16.30-17.00  Ewa Chamczyk – „I Puritani” Vincenza Belliniego według Karola Lipińskiego i Apolinarego Kątskiego / Vincenzo Bellini’s ‘I Puritani’ According to Karol Lipiński and Apolinary Kątski

17.00-17.30 Przerwa kawowa / Coffee Break

 Karol Lipiński – Miscellanea / Karol Lipiński – Miscellanea

Prowadzenie / Chair: Mieczysława Demska-Trębacz

17.30-18.00 Joanna SubelDedykacje dla Karola Lipińskiego / Dedications to Karol Lipiński

18.00-18.30 Anna KorżewaPortrety Karola Lipińskiego ze zbiorów lwowskich / Portraits of Karol Lipiński in Lviv’s Collections

18.30-19.00  Jeremiusz GlenskNieznany list Henryka Wieniawskiego – czyli drugie spotkanie z Karolem Lipińskim w Dreźnie 1853 roku / Henryk Wieniawski’s Unknown Letter – the Second Meeting with Karol Lipiński
in Dresden in 1835

19.00 Zamknięcie konferencji / Closing of the conference

          Joanna Subel

19.15-20.00 Koncert / Concert

Karol Lipiński, Pieśni i arie / Songs and Arias by Karol Lipiński:

Sen miałem, W ciemnym lasku, Pod lasem w leszczynie (Pieśni gminne ludu polskiego)

Śpiew do Niemna

Śpiew Halbana

Aria Miłony z opery „Syrena z Dniestru”

Piśń Kozaćka

wyk. Magdalena Makowska-Pabich – sopran

                Kamil Bednorz – fortepian

Karol Lipiński, Variations sur un thême de l’Opéra la Cenerentola
de Rossini

wyk. Małgorzata Kogut-Ślanda – skrzypce

                Elżbieta Zawadzka – fortepian

Uczestnicy konferencji / Participants:

mgr Elżbieta Bernacka-Głowala

Doktorantka Narodowej Akademii Muzycznej im. Mykoły Łysenki we Lwowie

(PhD student of the Mykola Lysenko National Music Academy in Lviv)

mgr Ewa Chamczyk

Doktorantka w Instytucie Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego

(PhD student of Musicology at the University of Warsaw)

prof. dr hab. Mieczysława Demska-Trębacz

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa

(The Fryderyk Chopin University of Music, Warsaw)

Jermiusz Glensk

Poznań

prof. dr hab. Luba Kijanowska-Kamińska

Narodowa Akademia Muzyczna im. Mykoły Łysenki we Lwowie

(The Mykola Lysenko National Music Academy in Lviv)

mgr Anna Korżewa

Doktorantka w Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki

(PhD student of the National Academy of Arts in Lviv)

prof. dr hab. Hartmut Krones

Universität für Musik und Darstellende Kunst, Wien

(The University of Music and Performing Arts, Vienna)

prof. dr hab. Helmut Loos

Leizpiger Universität

(The Institute of Musicology, University of Leipzig)

dr Teresa Mazepa

Uniwersytet Rzeszowski; Narodowa Akademia im. Mykoły Łysenki we Lwowie

(University of Rzeszów; The Mykola Lysenko National Music Academy in Lviv)

dr hab. Joanna Miklaszewska

Instytut Muzykologii Uniwersytetu Wrocławskiego

(The Institute of Mysicology, University of Wrocław)

dr Vasiliki Papadopoulou

Österreichische Akademie der Wissenschften, Wien; Akademie der Wissenschaften und Literatur, Mainz

(The Austrian Academy of Sciences in Vienna; The Academy of Sciences and Literature in Mainz)

prof. dr hab. Irena Poniatowska

Uniwersytet Warszawski

(The Institute of Musicology, University of Warsaw)

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa
(The Fryderyk Chopin National Institute, Warsaw)

dr hab. Joanna Subel 

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

(The Karol Lipiński Academy of Music in Wrocław)

prof. Sławomir Tomasik

Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina, Warszawa

(The Fryderyk Chopin University of Music, Warsaw)

mgr Marcin Wąsowski

Narodowy Instytut Fryderyka Chopina, Warszawa

(The Fryderyk Chopin National Institute, Warsaw)