Ultimate magazine theme for WordPress.

XIV Międzynarodowy Festiwal Kameralistyki Ensemble im. Księżnej Daisy 16.08-28.08.2017 r., Zamek Książ, Wałbrzych4 min read

0

Między 16 a 27 sierpnia 2017 r. na Zamku Książ odbędzie się XIV edycja Festiwalu Ensemble im. Księżnej Daisy. Trzonem repertuaru tegorocznej edycji są arcydzieła muzyki kameralnej, mające olbrzymi wpływ na dalszy jej rozwój. Najważniejszymi przykładami są tu kwartety smyczkowe Haydna, Beethovena, Szostakowicza i Bartoka oraz tria fortepianowe Mozarta i Schuberta. W programie znalazły się również bardzo popularne kwintety fortepianowe Brahmsa i Schumanna. Jednym z założeń programowych tegorocznej edycji była chęć przybliżenia publiczności najróżniejszych stylów, form i języków wyrazu istniejących w muzyce kameralnej. Dlatego nie mogło zabraknąć również kompozytorów muzyki dwudziestowiecznej, jak choćby Zoltana Kodaly, Artura Malawskiego, czy Tadeusza Bairda.

Festiwalowa publiczność będzie mogła również wysłuchać jednego z utworów Amerykanina Philipa Glassa – kompozytora niezwykle znanego, również z twórczości muzyki lmowej. Muzykę najnowszą będą w tym roku reprezentować utwory skomponowane przez Krzysztofa Meyera oraz Marcina Markowicza.

Kilkuletnią już tradycją stało się zamawianie u kompozytorów z Polski i zagranicy utworów pisanych specjalnie dla Festiwalu. Tegoroczny utwór Kwartet obojowy zamówiony został przez Festiwal Ensemble u polskiego kompozytora Mikołaja Majkusiaka.

Równolegle do muzyków aktorzy będą pracować nad trzema pokazami teatralnymi: „Śluby Panieńskie“ Aleksandra Fredry, „Kolacja na 4 ręce“ Paula Barza oraz pokaz piosenki aktorskiej pt. „Miłość Ci wszystko wypaczy“.

Młodych aktorów przygotują do przedstawień wybitni polscy aktorzy teatralni i lmowi: Beata Fudalej, Zbigniew Zamachowski i Wojciech Malajkat.

Artystami tegorocznej muzycznej części Festiwalu będą José Gallardo (światowej sławy argen- tyński pianista), skrzypkowie: Agata Szymczewska (Szymanowski Quartet), Jakub Jakowicz (Zehetmair Quartett), Szymon Krzeszowiec (Kwartet Śląski) i Marcin Markowicz (Lutosławski Quartet), altowioliści: Tomoko Akasaka (Amaryllis Quartet) i Piero Massa, wiolonczeliści: Alexander Gebert i Piotr Janosik (Kwartet Śląski) oraz oboista Sebastian Aleksandrowicz i klar- necista Roman Licznerski.

Do powyższego grona dołączy dwudziestu studentów.

Wykłady przybliżające publiczności festiwalowej muzykę oraz teatr kameralny poprowadzą Danuta Gwizdalanka – wybitna polska muzykolog oraz Krzysztof Meyer – kompozytor.

Patronat Honorowy: Prezydent Wałbrzycha Pan Roman Szełemej.

O Festiwalu

Misją Festiwalu jest promowanie mało znanego gatunku sztuki, jakim jest kameralistyka, zarówno w odniesieniu do utworów muzycznych, jak i dzieł teatralnych. W ramach Festiwalu spotykają się dwa nurty sztuki. Prowadzone są kursy muzyczne oraz warsztaty teatralne, w trak- cie których uczestnicy Festiwalu razem z wybitnymi profesorami pracują nad wykonaniem wybranych utworów. Wszystkie dzieła prezentowane są w trakcie koncertów i pokazów otwar- tych dla publiczności. Festiwal ma wyjątkową formułę. W skład każdego zespołu kameralnego wchodzą zarówno profesorowie, jak i studenci. Dzięki temu możliwa jest partnerska współpraca pomiędzy utytułowanymi muzykami, a początkującymi adeptami. Taka forma pracy umożliwia dyskusję nad twórczą interpretacją dzieł przez osoby mające różne doświadczenia, czy pocho- dzące z różnych kręgów kulturowych. Młodzi aktorzy pracują w małych zespołach pod kierun- kiem uznanych profesorów. Festiwal odbywa się w wyjątkowym miejscu – Zamku Książ, jednym z największych zamków w Polsce.

 

 

Wszystkie wydarzenia odbywają się na Zamku Książ w Wałbrzychu. Wykład 21.08.2017 r. odbywa się w restauracji Książęca na terenie Zamku Książ. Szczegółowy harmonogram wyda- rzeń festiwalowych oraz informacje o biletach na stronie: www.ensemblefestival.org

Bilety normalne

Pojedyncze wejście (jedno wydarzenie) 10 zł

Bilety ulgowe

(dzieci i młodzież, studenci do 26 r. ż., emeryci, renciści) Pojedyncze wejście (jedno wydarzenie)
7 zł

Wstęp na wykład w dniu 21.08.2016 r. jest bezpłatny.
Nie obowiązuje rezerwacja miejsc ani zakup biletów i karnetów.

Sposoby zakupu biletów

1.
Poprzez stronę internetową: http://www.bilety.ksiaz.walbrzych.pl. Jedynie samodzielnie wydru- kowane, zakupione bilety (z kodem kreskowym) upoważniają do wstępu na wydarzenie. (zakładka: „Bilety indywidualne- zakup”).

2.
W kasie biletowej Zamku Książ w godzinach jej funkcjonowania: 9:00–17:00. Informacji telefo- nicznej udziela Punkt Obsługi Klienta Zamku Książ (+74 66 43 872, +74 66 43 834).