Tamara Łempicka i École de Paris w Zamku Książ

W Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA oddział w Zamku Książ, zostanie zaprezentowanych kilkadziesiąt dzieł ze zbiorów prywatnego muzeum Villa la Fleur, zbiorów, które powstały dzięki wieloletniej kolekcjonerskiej pasji Marka Roeflera, a także jego miłości do Paryża.

Na wystawie będziemy mogli podziwiać obrazy, rysunki i rzeźby takich artystów jak: Tamara de Lempicka, Mojżesz Kisling, Mela Muter, Ludwik Markus – znany lepiej jako Louis Marcoussis, Eugeniusz Zak, Henri Hayden, Jean Lambert-Rucki, Nadia Léger i wielu innych. Jedno nazwisko wśród wymienionych wywołuje szczególną ekscytację.

Tamara Łempicka

„Baronowa pędzla” i jedna z najważniejszych ikon Art Deco malowała portrety osób sobie współczesnych, bohaterek i bohaterów dnia codziennego. Jej modelki nierzadko były kobietami nowoczesnymi, wyemancypowanymi i świadomymi swej wartości. Taka też była uwieczniająca je, legendarna malarka. Prace Łempickiej są często nierozerwalnie związana z jej życiem. Malarka szokowała swymi romansami i swobodą życia. Była niewątpliwie kobietą wyzwoloną, a poziom jej autokreacji znacznie odbiegał od przyjętych wówczas norm obyczajowych. Jednak tym, co zawsze powinno pozostać głównym wątkiem w odbiorze jej twórczości, jest sposób, w jaki
przekształciła technikę artystyczną i formę w rewolucyjne metody reprezentacji w erze Art Deco. Podobnie jak ci, którzy przyszli po niej, utorowała drogę silnym, odnoszącym sukcesy i niezależnym kobietom, które są symptomatyczne dla jej czasu. Wraz z rówieśniczkami, takimi jak Coco Chanel i Simone de Beauvoir, Tamara Łempicka na nowo zdefiniowała, co znaczy być kobietą i artystką. Jej
dziedzictwo trwa dzięki jej żywym, oryginalnym obrazom.

École de Paris

Termin, jakim w 1925 r. francuski krytyk sztuki André Warnod, nazwał międzynarodową grupę artystów plastyków, przybywających do Paryża i osiedlających się na Montparnassie jeszcze przed pierwszą wojna światową. W większości byli to malarze i rzeźbiarze pochodzenia żydowskiego, pochodzący z Europy Środkowo – Wschodniej. Wśród artystów École de Paris, byli przedstawiciele kubizmu, fowizmu, ekspresjonizmu oraz postimpresjonizmu.

Rok 2021 jest w Wałbrzychu Rokiem Kobiet, dlatego też prezentacja kolekcji wpisuje się doskonale w jego obchody. W jednej z sal, zatytułowanej: Tamara – artystka tryumfująca, będą prezentowane rysunki i obrazy Tamary Łempickiej, w kolejnej, pod hasłem: Kobieta – portrety i obrazowanie, pokazane zostaną portrety kobiet, a w jeszcze innej: Mistrzynie – sztuka kobiet, dzieła wielkich artystek.

Wystawa ta organizowana we współpracy z Villa la Fleur i Zamkiem Książ, będzie wyznacznikiem kierunku rozwoju współpracy Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA z Zamkiem.

Informacje o nadchodzącym wydarzeniu przekazał : Piotr Micek, Dyrektor Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA

Leave A Reply

Your email address will not be published.